header

Aktualności


Targi VISCOM 2020

Projekt pt.: „Wzrost potencjału eksportowego firmy TENT-BALONY Lech Podbiełło poprzez udział w Międzynarodowych Targach Komunikacji Wizualnej Viscom 2020” realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4.: „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałanie 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”

  1. Cel projektu:

    Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy TENT-BALONY Lech Podbiełło oraz promocja marki TENT-BALONY poprzez udział w Międzynarodowych Targach Komunikacji Wizualnej Viscom 2020 w Dusseldorfie. Projekt ma na celu promocję nowatorskich rozwiązań w zakresie przestrzennej reklamy pneumatycznej.

  2. Planowane efekty:

    Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy TENT_BALONY Lech Podniełło oraz zwiększenia rozpoznawalności marki TENT-BALONY na rynku europejskim i światowym w sektorze produkcji przestrzennej reklamy pneumatycznej poprzez promocję przedsiębiorstwa oraz nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami. Efektami realizacji projektu będą: zwiększenie sprzedaży eksportowej oraz wzrost poziomu internacjonalizacji Województwa Podlaskiego.

  3. Wartość projektu: 103 250,76 PLN

  4. Wkład Funduszy Europejskich: 69 471,38 PLN

Kolejne targi Rema Days 2019 zakończone sukcesem! Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska i zapraszamy za rok!

Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko na tegorocznych targach RemaDays. Czekamy na hali E stoisko A17. Do zobaczenia

Jesteśmy już po Targach Reklamy i Poligrafii Rema Days 2018 w Warszawie.
Dziękujemy wszystkim za oddane głosy, owocne rozmowy, oraz dobrą zabawę.